Maria Krüger - biografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Maria Krüger urodziła się 6 września 1904 roku w Warszawie, zmarła zaś w wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat (13 sierpnia 1999, także w Warszawie).

Polska autorka literatury dziecięcej oraz dziennikarka w prasie dla dorosłych ukończyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego (polonistykę i prawo) oraz Akademię Nauk Politycznych w Warszawie. Niewiele osób wie, że wyuczonym zawodem pisarki była również ekonomia.

Maria Krüger debiutowała w 1928 roku w czasopiśmie dla młodzieży „Płomyczek” opowiadaniami dla dzieci. Z czasem rozszerzyła zasięg swoich opowiadań i artykułów, publikują między innymi w takich tytułach, jak „Świerszczyk”, „Płomyk”, „Dziatwa”, „Słonko” i „Poranek”. Była też współpracownikiem „Wieczoru Warszawy", gdzie pisała opowiadania i felietony.

W czasie okupacji pisarka współpracowała z grupą działaczy demokratycznych „Epoka”, brała czynny udział w powstaniu warszawskim, prowadziła stołówkę dla pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności m.st. Warszawy.

Po wojnie Maria Krüger pracowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kolejnymi posadami były ta w Konsulacie Polskim w Bernie, w Rabce (prowadziła tam teatr lalkowy), w Polskim Radiu (prowadziła audycje dla kobiet). Rok 1955 był dla jej kariery przełomowy - stworzyła widowisko telewizyjne „Miś z okienka” w TVP – kultowy program dla dzieci.
Pisarka była aktywnym członkiem ZLP (1958-81) oraz Polskiego PEN Clubu (od 1967).

Do najważniejszych dzieł autorki należą: